by admin
Thermolam to odpowiedź na wszelkie oczekiwania co do elewacji i izolacji, eliminacja problemów, które generują inne rozwiązania pokrycia i ocieplenia budynków.
Thermolam to trwałość, estetyka, i oszczędności.
Wszystkie z tych cech na najwyższym dostępnym na rynku poziomie.
Thermolam dostarczany jest z kompletem elementów montażowych.
Technologia Thermolam to innowacyjna metoda produkcji nowego typu paneli termoizolacyjnych do pokrywania fasad budynków. Rozwiązanie to pozwala na unikatowe na rynku połączenie płyt ze spieków kwarcowych oraz materiału izolacyjnego o wyróżniających się walorach cieplnych, eksploatacyjnych, montażowych i estetycznych. System Thermolam łączy zalety wszystkich stosowanych dotychczas technik ocieplania elewacji budynków.
Obszerniej i bardziej szczegółowo o korzyściach z zastosowania paneli Thermolam można przeczytać w dziale „Technologia” i odpowiedziach na pytania w dziale FAQ.
Nieporównywalnie większą trwałością i estetyką, przy znacznie lepszych parametrach cieplnych!
Thermolam to gotowe, kompletne panele elewacyjno-izolacyjne, wraz ze zintegrowanym systemem zawiesi służącym do prostego, szybkiego i trwałego montażu do budynku.
Thermolam jest niezwykle atrakcyjną opcją biorąc pod uwagę całość kosztów materiału elewacyjnego, materiałów montażowych i samego montażu, znacznie redukując następnie koszty eksploatacji obiektu.
Panel Thermolam jest nienasiąkliwy, co oznacza, że nie traci właściwości cieplnych w przeciwieństwie do zawilgoconej wełny mineralnej. W przeciwieństwie do styropianu Thermolam nie ulega degradacji biologicznej.
Elewacja Thermolam jest wiecznotrwała!
System Thermolam stanowi niezwykle atrakcyjną kosztowo konkurencję dla wszystkich systemów elewacji kamiennych. Podstawowe ceny okładzin kamiennych w elewacjach wentylowanych zawierają się w granicach:
 • granit: 500-1600 zł/m2
 • trawertyn: 500-1200 zł/m2
 • piaskowiec: 400-800 zł/m2
Podane ceny zawierają duży rozrzut wynikający z różnic jakościowych oferowanego na rynku kamienia. Należy zaznaczyć, że dolna granica cen odpowiada płytom kamiennym o bardzo niskiej jakości surowca (duża nasiąkliwość, porowatość , mała odporność na mróz oraz wpływ agresywnych czynników atmosferycznych), bardzo często pochodzących z rynku chińskiego.
Do powyższych cen za 1m2 elewacji kamiennej należy doliczyć min. 250 zł /m2 za podkonstrukcję, konieczną do jej montażu, oraz min 30 zł/m2 na chemiczne, okresowe (wystarczające zwykle na okres 1 roku) zabezpieczenie kamienia od wpływu agresywnych czynników zewnętrznych (impregnacja).
Podsumowując, całkowity koszt wykonania elewacji kamiennej przy zastosowaniu dobrych jakościowo materiałów oscyluje około 1000-1840 zł/m2.
Dla porównania, przy wszelkich swoich zaletach i cechach przewyższających elewacje kamienne, cena elewacji Thermolam mieści się w przedziale jedynie 480-890 zł/m2.
Elewacja Thermolam nie wymaga przy tym żadnej okresowej konserwacji! Jest całkowicie odporna na wpływ czynników zewnętrznych.
Thermolam zdecydowanie wygrywa z elewacjami kamiennymi na polu kosztów montażu. Jako system montowany nieporównywalnie prościej i szybciej, Thermolam redukuje czas i koszty montażu elewacji jak robocizna czy koszt najmu rusztowań.
Ważną zaletą elewacji Thermolam jest również jej odporność na graffiti. Elewacje kamienne są tej odporności pozbawione, co w ich wypadku czyni usunięcie graffiti kwestią problematyczną i często bardzo kosztowną.
Elewacja Thermolam jest bardziej odporna na brudzenie się i zarysowania od elewacji kamiennych.
Wpływ na to mają wyjątkowo korzystne cechy paneli elewacyjnych Thermolam, które przekładają się na niski koszt montażu i późniejszej eksploatacji obiektu. Do najbardziej istotnych należą:
 • niezwykle niskie straty ciepła, współczynnik λ = 0,025 W/mK dla Thermolam jest zdecydowanie niższy niż innych do tej pory stosowanych materiałów izolacyjnych, takich jak styropian czy wełna mineralna, a technologia i system montażu eliminuje występowanie tzw. mostków termicznych,
 • wiecznotrwałość, odporność chemiczna, na plamy, zarysowania, graffiti, promienie UV, co eliminuje koszty konserwacji i remontów,
 • wyjątkowo niska waga paneli (około 12 kg), która eliminuje konieczność kosztownych podkonstrukcji,
 • grubość elewacji 12 cm, niezwykle niska w stosunku do innych elewacji , co daje możliwość uzyskania wyraźnie większej powierzchnia PUM w tym samym obrysie budynku, szczególnie w porównaniu z elewacją z kamienia,
 • prosty i szybki montaż niezależnie od warunków pogodowych, co jest ewenementem na rynku i pozwala na przyśpieszenie inwestycji,
 • niski, całkowity koszt elewacji.
Obszerniej i bardziej szczegółowo o korzyściach z zastosowania paneli Thermolam można przeczytać w dziale „Technologia” i odpowiedziach do kolejnych pytań w dziale FAQ.
Ekologiczność elewacji Thermolam to jej wiecznotrwałość, co oznacza brak konieczności remontu elewacji po kilku-, kilkunastu latach i powstawania związanych z tym odpadów.
Ekologiczność Thermolam to niska emisja ciepła do atmosfery (walory izolacyjne materiału, systemu montażu eliminujący występowanie mostków termicznych).
Brak emisji pyłów i szkodliwych substancji chemicznych w czasie montażu i eksploatacji.
Skontaktuj się z nami korzystając z informacji w dziale Kontakt!
Najbardziej wymierne korzyści finansowe i efekty estetyczne osiąga się w przypadkach, gdy wybór elewacji następuje na etapie projektowania obiektu.
Technologia Thermolam jest opatentowana w Polsce, posiada patent europejski oraz wszelkie wymagane badania i certyfikaty, jak też doczekała się uznania w postaci wielu nagród.
Nagrody:
 • Konkurs Dobry Wzór 2017 – panele elewacyjne THERMOLAM zostały wybrane Liderem Konkursu w kategorii NOWE MATERIAŁY.
 • Konkurs Dobry Wzór 2017 to coroczny konkurs ogłaszany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, w którym nagradza najlepsze produkty i usługi tytułem DOBRY WZÓR 2017.
 • Nagrody Dobry Wzór są równocześnie znakiem, jakim producent może oznaczyć produkt na półce sklepowej, wspierają i budują silne polskie marki. Są one przyznawane w dziewięciu kategoriach: Dom, Praca, Sfera Publiczna, Usługi, Nowe technologie, Grafika użytkowa i opakowania, Nowe materiały, Transport i komunikacja oraz Moda i akcesoria.
 • Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich – na 50 Międzynarodowych Targach Budowlanych w Bielsko-Białej, 23-25 września 2016, panele elewacyjne Thermolam otrzymały Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Srebrny Filar Budownictwa w kategorii Materiały i Technologie Budowlane – na 50 Międzynarodowych Targach Budowlanych w Bielsko-Białej, 23-25 września 2016, panele elewacyjne Thermolam otrzymały nagrodę Srebrny Filar Budownictwa w kategorii Materiały i Technologie Budowlane
Certyfikaty techniczne:
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0087 Instytutu Techniki Budowlanej.
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0087 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych.
 • Certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej potwierdzający bezpieczeństwo ogniowe, klasyfikujący wyrób jako nierozprzestrzeniający ognia przy działania ognia od strony elewacji

Oferty i zamówienia

Innowacyjne Elewacje Sp. z o.o.
ul. Poznańska 129/133, bud. C
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.  +48 530 240 824, +48 734 477 066
+48 608 094 030 (for English speakers)
e-mail: info@thermolam.eu
NIP: 118-213-64-89
REGON: 366365844
KRS: 0000659096

Zakład produkcyjny

Innowacyjne Elewacje Sp. z o.o.
ul. Poznańska 129/133, bud. C
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.  +48 576 960 460

e-mail: info@thermolam.eu

Facebook: Innowacyjne Elewacje

innowacyjne_elewacje_logo_

© 2022